ساغر صالح پور

دکتر ساغر صالح پور

جراح ومتخصص زنان،فوق تخصص نازایی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، فلوشیپ آی وی اف (IVF) ازدانشگاه بیرمنگام کشور انگلستان

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

ساغر صالح پور

دکتر ساغر صالح پور

جراح ومتخصص زنان،فوق تخصص نازایی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، فلوشیپ آی وی اف (IVF) ازدانشگاه بیرمنگام کشور انگلستان

ساغر صالح پور

دکتر ساغر صالح پور

جراح ومتخصص زنان،فوق تخصص نازایی،
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران،
فلوشیپ آی وی اف (IVF) ازدانشگاه بیرمنگام کشور انگلستان

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب