دکتر منیره گلشیرازی

دکتر منیره گلشیرازی

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ از مرکز نازایی رویان، IVF، تعیین جنسیت، لاپراسکوپی، هیستروسکوپی و لیزر درمانی

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

دکتر منیره گلشیرازی

دکتر منیره گلشیرازی

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ از مرکز نازایی رویان ، IVF ، تعیین جنسیت، لاپراسکوپی ، هیستروسکوپی و لیزر درمانی

دکتر منیره گلشیرازی

دکتر منیره گلشیرازی

جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ از مرکز نازایی رویان، IVF، تعیین جنسیت، لاپراسکوپی، هیستروسکوپی و لیزر درمانی

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب