دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

متخصص استخوان،مفاصل،ستون فقرات(ارتوپد)، جراح زانو،لگن،آرتروسکوپی،آرتروپلاستی، عضو انجمن ارتوپدی آمریکا

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

متخصص استخوان،مفاصل،ستون فقرات(ارتوپد)، جراح زانو،لگن،آرتروسکوپی،آرتروپلاستی، عضو انجمن ارتوپدی آمریکا

دکتر مجید قربان زاده

دکتر مجید قربان زاده

متخصص استخوان،مفاصل،ستون فقرات(ارتوپد)، جراح زانو،لگن،آرتروسکوپی،آرتروپلاستی، عضو انجمن ارتوپدی آمریکا

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب