دکتر زهره امیری

دکتر الهام پورمطرود

جراح متخصص زنان زایمان،دارای بورد تخصصى. خدمات قابل انجام در بيمارستان: سزارین، لاپاراتومی، جراحی کیست هیسترکتومی، خارج کردن رحم، جراحی فیبروم های رحمى. خدمات قابل انجام در مطب: انجام كليه جراحی های زیبایی زنان : لابیاپلاستی(لابياپلاستى با ليزر)، انجام جراحی پرینورافی، انجام جراحى کیست بارتولن با، ليزر بدون نياز به بسترى، انجام پلاسماتراپى

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب

دکتر زهره امیری

دکتر زهره امیری

جراح متخصص زنان زایمان،دارای بورد تخصصى. خدمات قابل انجام در بيمارستان: سزارین، لاپاراتومی، جراحی کیست هیسترکتومی، خارج کردن رحم، جراحی فیبروم های رحمى. خدمات قابل انجام در مطب: انجام كليه جراحی های زیبایی زنان : لابیاپلاستی(لابياپلاستى با ليزر)، انجام جراحی پرینورافی، انجام جراحى کیست بارتولن با، ليزر بدون نياز به بسترى، انجام پلاسماتراپى

دکتر زهره امیری

دکتر زهره امیری

جراح متخصص زنان زایمان،دارای بورد تخصصى. خدمات قابل انجام در بيمارستان:
سزارین، لاپاراتومی، جراحی کیست هیسترکتومی، خارج کردن رحم، جراحی فیبروم های رحمى.
خدمات قابل انجام در مطب:
انجام كليه جراحی های زیبایی زنان :
لابیاپلاستی(لابياپلاستى با ليزر)، انجام جراحی پرینورافی، انجام جراحى کیست بارتولن با، ليزر بدون نياز به بسترى، انجام پلاسماتراپى

ساخته شده توسط دیجیتال مارکتینگ پیراطب