درباره ما


برای دیده شدن نیاز به بلند فریاد زدن نیست
با هم بودن «آغــاز» ، با هم ماندن «پیشـرفت» و با هم کار کردن «موفـقـیت» است.

دیجیتال مارکتینگ پزشکی پیراطـب ، فعالیت خود را در زمینه خدمات سوشال مدیا (دیجیتال مارکتینگ) ، با توکل به خدای متعال و تکیه بر تعهد و تخصص مدیران شرکت ، در سال 1393 آغاز نمـوده است.
این مجموعـه همـواره در جهت ارتقــای کمی و کیفی خدمات خود با استفاده از روش هـای جدید و کاربردی و با بهـره مندی از نیروهـای متخصص خود در تلاش است تا هم چون گذشته اثـرگـذاری و مورد اعتمـاد و اطمینان بودن خود را استمـرار بخشیده و مورد حمایت کامل مخاطبین و پزشکان محتـرم قرار گیرد.
این مجموعه با ارایـه راه حل هایی یکپارچه، مقـرون به صرفـه و موثر برای تحقق اهداف پزشکان محترم در زمینه هایی همچون: برندینگ پزشکی ، افـزایش مخاطب و جذب بیمار، افزایش از سهم بازار، معرفی خدمات و محصولات جدید، بازاریابی داخلی، توسعه برند و توسعه بازار گام برداشته که در این خصوص نه تنها می توان تولیدات بسیار با کیفیتی ارائه نماید، بلکه مخاطب در طول مسیر پروژه و اجرای فرآیند از طراحـی تا ساخت و در نهایت اجـرا به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
یکی از اهداف این مجموعـه تمرکز بر روی اهداف مشتریـان ، پزشکان ، … و ارایه راهکارهای خلاق، مناسب، موثر و مقرون به صرفه می باشد.
امید است که بتوانیم مثل سالیان گذشته این روند را حفظ کرده و حس اعتماد که مهمترین رکن منشور اخلاقی این مجموعه بوده را سرلوحه کار قرار داده و به آن پایبند باشیم .